Aantal: 19

Aepodia

Aepodia (www.aepodia.com) est un fournisseur de solutions spe´cialise´ dans le de´veloppement a` un stade pre´coce de me´dicaments et dispositifs me´dicaux jusqu'a` la preuve de concept clinique (Phases I-II). Aepodia propose une expertise et des approches innovantes a` ses partenaires afin d'optimiser les programmes de de´veloppement clinique de produits au stade initial, et l'exe´cution ope´rationnelle de chaque e´tude clinique...

Logo Aepodia

Armonea

Armonea is de grootste onafhankelijke aanbieder van seniorenzorg in België en behoort tot de top-tienspelers van Europa. In 82 woonzorgcentra, serviceflats en service-residenties verspreid over heel België, in 26 woonzorgcentra en 6 dagcentra in Spanje en in 17 woonzorgcentra in Duitsland voelen onze ruim 14.000 senioren zich dankzij 9.000 medewerkers elke dag thuis.

Al bijna 40 jaar geven wij onze residenten alle moge...

Logo Armonea

Belfius Bank en Verzekeringen

Belfius is de enige 100 % Belgische geïntegreerde bankverzekeraar. Belfius helpt 3,5 miljoen particulieren, zelfstandigen, vrije beroepers en kmo's. Belfius is de nummer 1 in de publieke en sociale sector en een vooraanstaand partner van grote ondernemingen. En Belfius speelt op de verzekeringsmarkt een essentiële rol langs diverse kanalen en met diverse merken.

Als warme bankverzekeraar wil Belfius ook de motor zijn van de samenleving...

Logo Belfius Bank en Verzekeringen

Belfius Bank en Verzekeringen

Vous établissez des tarifications et formulez des propositions et des offres IARD d'activités PEI simples destinées aux agents bancaires et des AP pour des packages PEI. Vous analysez les différentes tâches et les confrontez aux procédures et règles fixées. Vous négociez les primes et les conditions de manière indépendante afin de trouver le bon équilibre entre les intérêts commerciaux et la rentabilité et le service à court et long terme. Vous ...

Logo Belfius Bank en Verzekeringen

Belfius Banque & Assurances

Belfius est le seul bancassureur intégré belge à 100 %. Belfius soutient 3,5 millions de particuliers, indépendants, professions libérales et PME. Belfius est numéro 1 dans les secteurs public et social et partenaire de premier plan de grandes entreprises. Sur le marché des assurances, Belfius joue un rôle essentiel via plusieurs canaux et différentes marques.

En tant que bancassureur chaleureux, Belfius a également pour ambition d'êtr...

Logo Belfius Banque & Assurances

Belfius Insurance

Belfius Insurance is de verzekeringspoot van Belfius Bank & Verzekeringen. We behoren tot de top 5 van Belgische bankverzekeraars en vertrekken vanuit een multikanaal- en multimerkaanpak. Je vindt bij ons deze merken: DVV verzekeringen, Corona Direct, Belfius Verzekeringen en Elantis.
 

Logo Belfius Insurance

Belfius Insurance

Belfius Insurance est le pôle d’assurances de Belfius. Nous appartenons au top 5 des bancassureurs belges et nous privilégions une approche multicanal et multimarque. Nos marques sont les suivantes : les AP assurances, Corona Direct, Belfius Assurances et Elantis.
 

Logo Belfius Insurance

Centexbel

Centexbel werd in 1950 opgericht onder impuls van Fedustria om de concurrentiepositie van de Belgische textielbedrijven duurzaam te versterken.
Om deze opdracht te vervullen, biedt Centexbel als collectief onderzoekscentrum de textielbedrijven een uitgebreide reeks activiteiten aan, zoals onderzoek & ontwikkeling, testen, certificatie, advies en opleidingen.

Logo Centexbel

Ceratec electrotechnics NV

Ceratec is actief als partner in vernieuwende technologieën en biedt kant-en-klare oplossingen op 4 domeinen: automatisering, handling & logistieke oplossingen, elektrotechniek en grofkeramische industrie. De Ceratec groep stelt meer dan 400 mensen tewerk en behaalde in 2010 een omzet van 53,5 miljoen euro.
Wij bieden kwaliteitsbewuste klanten een langetermijnpartnership aan, gebaseerd op wederzijds vertrouw...

Logo Ceratec electrotechnics NV

EBP

De groep EBP verleent ondersteuning bij overheidsopdrachten aan bedrijven en overheden in België. Deze ondersteuning neemt de vorm aan van informatieverstrekking, adviesverlening, opleiding en vorming, en ICT-tools.

Logo EBP