Taken en verantwoordelijkheden

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan:
 
EEN ADVISEUR INFORMATIEBEVEILIGING - FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (m/v/x)
 
Voorstelling van de post en van de taken :
De Adviseur Informatiebeveiliging (AI)- Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) staat onder het rechtstreekse gezag van de Secretaris van wie hij/zij één van de voornaamste medewerkers is.
 
Op autonome wijze werkt hij/zij nauw samen met de afdelingen, voornamelijk IT en juridisch, en met de verantwoordelijken van de vele teams van het Centrum.
 
Hij/zij heeft een dubbele functie :
 
De AI houdt zich bezig met alle veiligheidsmaatregelen die worden toegepast op de gegevens van sociale aard.
 
Hij/zij is verantwoordelijk voor de beveiliging van de toegang tot sociale gegevens, het gebruik ervan, de fysieke en digitale opslag, de gebruikers van deze gegevens, het herstel van deze gegevens en de naleving van de wet op de bescherming van de privacy.
 
Hiervoor is hij/zij belast met :

 • Het verzamelen van nuttige documentatie op het vlak van informatie veiligheid ;
 • De Raad voor Maatschappelijk Welzijn inzicht bieden op het veiligheidsbeleid dat voor het Centrum het meest relevant is ;
 • Het organiseren van de maatregelen die moeten worden genomen om te voldoen aan de minimumveiligheidsvoorwaarden die door de wettelijke en/of bestuursrechtelijke bepalingen van de instelling worden opgelegd ;
 • Controleren dat de opgelegde veiligheidsmaatregelen nageleefd worden ;
 • Bevorderen van de naleving van de veiligheidsregels en bij de werknemers een gedrag stimuleren dat de veiligheid verhoogt.
 
De DPO zorgt ervoor dat het Centrum voldoet aan het wettelijk kader met betrekking tot persoonsgegevens, het Algemeen Reglement voor de Bescherming van Persoonsgegevens (GDPR).
 
Hiervoor is hij/zij belast met :
 • Adviseren en informeren van de secretaris en werknemers over de verplichtingen inzake gegevensbescherming ;
 • Opstellen en bijhouden van documentatie over “Accountability” ;
 • Een jaarverslag voorstellen voor de Secretaris ;
 • De naleving van het reglement controleren ;
 • Ervoor zorgen dat er binnen het Centrum een cultuur van gegevensbescherming heerst door het personeel op te leiden en bewust te maken ;
 • De rechten van de betrokken personen waarborgen en hun bevoorrechte contactpersoon zijn ;
 • Samenwerken met de toezichthoudende autoriteit en hun aanspreekpunt zijn.

Profiel kandidaat

Deelnemingsvoorwaarden voor de selectie :
Een masterdiploma hebben dat toegang geeft tot niveau A van de Brusselse openbare besturen, bijvoorbeeld een informatica of rechtendiploma.
 
Gedragscompetenties :

 • Uitstekende communicator - opleider - bemiddelaar (overtuigen in plaats van verplichten) ;
 • Bestand tegen stress, negatieve invloeden en vooroordelen ;
 • Discreet, leeft vertrouwelijkheid na ;
 • Ethisch en integer ;
 • Assertief, proactief, neemt initiatief en is dynamisch ;
 • Analytisch, nauwgezet en georganiseerd ;
 • Oplossings- en resultaatsgericht.
 
Technische competenties :
 • Beschikken over een eerste relevante ervaring in een gelijkaardige functie of in veiligheids- en risicobeheer, in audit ;
 • De OCMW-wetgeving en reglementen kennen (sterke troef) ;OF bereid zijn ze te bestuderen en zich hierover voortdurend bij te scholen ;
 • Een goede kennis van de GDPR hebben, de wettelijke bepalingen op vlak van informatieveiligheid (sterke troef) ;OF bereid zijn dit te bestuderen en zich hierover voortdurend bij te scholen ;
 • Een goede kennis hebben van het office-pakket en informatietechnologie over het algemeen;
 • In staat zijn om mondeling en schriftelijk te communiceren in het Nederlands, Frans en Engels (troef).

Geboden wordt

Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur op niveau A, een mogelijkheid tot erkenning en valorisatie van uw anciënniteit in verband met de functie, een eindejaarspremie, gratis openbaar vervoer, een hospitalisatieverzekering, een aangepast individueel opleidingsplan, een aangename werkomgeving in volle evolutie.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik bovenaan op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur via e-mail Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe


Een activiteit uitoefenen binnen een OCMW is meer dan een werk, het betekent uw bijdrage leveren aan een edele missie: Iedereen de mogelijkheid bieden om een menswaardig leven te leiden.

Ik wil meer weten over Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen